Gravplassmyndigheten i Notodden

Gravplassmyndigheten i Notodden

Gravplassmyndigheten tilviser grav, har ansvar for gravplassene i kommunen og betjener alle innbyggerne uavhengig av tros- eller livssyn. I Notodden kommune er gravplassmyndigheten tillagt Notodden kirkelig fellesråd.
Seremonirom Her finner du en oversikt over seremonirom som kan benyttes til gravferder.
Former for graver og gravlegging Her finner du informasjon om de ulike gravleggingsformene i Notodden kommune.
Gravplasser I Notodden har vi 4 gravplasser. Her finner du en oversikt over disse.
Nyttig info til ansvarlig for gravferden En person har formelt ansvaret for gravferden. Her finner du informasjon om oppgaver knyttet til denne rollen.
Nyttig info til ansvarlig for grav Her finner du informasjon om frigrav, feste av grav, og sletting av grav, samt vedlikehold av gravminne og plantefelt
Krematorium Her finner du informasjon om krematorium i Notodden kommune samt mer om kremasjon generelt.
Ta kontakt på tlf.nr. 35 02 04 00 (tastevalg 3) eller trykk på knappen under for å sende e-post
Ta kontakt

Nyttige artikler