Gravplassmyndigheten i Kristiansund

Gravplassmyndigheten i Kristiansund

Gravplassmyndigheten tilviser grav, har ansvar for gravplassene i kommunen og betjener alle innbyggerne uavhengig av tros- eller livssyn. I Kristiansund kommune er gravplassmyndigheten tillagt Kristiansund kirkelige fellesråd.
Kommende seremonier Søk etter grav
Seremonirom Her finner du en oversikt over seremonirom som kan benyttes til gravferder.
Former for graver og gravlegging Her finner du informasjon om de ulike gravleggingsformene i Kristiansund kommune.
Gravplasser I Kristiansund har vi 6 gravplasser. Her finner du en oversikt over disse.
Nyttig info til ansvarlig for gravferden En person har formelt ansvaret for gravferden. Her finner du informasjon om oppgaver knyttet til denne rollen.
Nyttig info til ansvarlig for grav Her finner du informasjon om frigrav, feste av grav, og sletting av grav, samt vedlikehold av gravminne og plantefelt
Krematorium Her finner du informasjon om krematorium i Kristiansund kommune samt mer om kremasjon generelt.
Har du spørsmål om forvaltning av graver og gravferd, kontakt oss på tlf.nr. 71 57 38 00 eller epost. For å avtale tid for nedsetting av urne, kontakt gravstedet på tlf nr. 913 74 232.
Ta kontakt

Nyttige artikler