Gravplassmyndigheten i Bergen

Seremonirom

En gravferdsseremoni kan gjennomføres på ulike måter, og arrangeres ofte i regi av det tros- eller livssynssamfunnet man tilhører, i deres egne lokaler. Informasjon om seremonirom i Bergen kommune finner du under.

Oversikt over seremonirom