Gravplassmyndigheten i Bergen

Om oss

Velkommen til gravplassmyndigheten i Bergen kommune. Det er Bergen kirkelige fellesråd som i henhold til loven er gravplassmyndighet og har ansvar for det administrative og praktiske knyttet til gravplassene i kommunen. Vi forvalter gravplassene med respekt for de avdødes tros- eller livssyn. Gravplassene er også et sted for levende, og derfor er det viktig for oss at etterlatte og besøkende på gravplassene skal oppleve dem som et godt sted for å sørge og minnes.

Gravplassmyndighetens telefon 55 59 32 01 er åpen for henvendelser fra publikum virkedager fra kl 09.00-11.00 og fra kl 12.00-14.00

Send oss gjerne en e-post på bergen@gravplass.no

Vi har fokus på å yte service og gi trygghet gjennom vår kompetanse og erfaring. Våre medarbeidere har som overordnet mål at forvaltningen skal være profesjonell og verdig.

Innbyggere som har valgt digital postkasse, og som ikke har reservert seg, vil motta post fra Gravplassmyndigheten i sin digitale postkasse. Ønsker du å opprette en digital postkasse?
Nærmere informasjon om hvordan du går frem finner du på norge.no.

Gravplassmyndigheten i Bergen er en del av Bergen kirkelige fellesråd.

Personvernerklæring for Gravplassmyndigheten i Bergen.

Bergen kirkelige fellesråd er miljøsertifisert

- Lokalt innhold settes her -