Gravplassmyndigheten i Bergen

Informasjon til entreprenører og andre som gjør arbeid på og ved gravplassene

Her finner du oversikt over alle aktiviteter som er planlagt på gravplassene i Bergen fremover.

Nødvendig kjøring på gravplassen må gjøres hensynsfull både overfor besøkende, men også utvise forsiktighet med kanter på veier, plen og utstyr. Det er bare biler med nødvendig utstyr som kan kjøres inn på gravplassen. Den enkelte håndverker, som kjører til jobben, må parkere utenfor.

Det forventes at arbeidet tilpasses og tar hensyn til begravelser og urnenedsettelser på gravplassen. For planlegging av arbeidet, henvises til oversiktene over, over all aktivitet på gravplassene de kommende tre dager.

Vi viser for øvrig til Vedtekter for gravplassene i Bergen § 13 :
«Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager.»

Kontaktinfo hos Gravplassavdelingen i BKF:

Eiendomsspørsmål og naboer – eiendomsrådgiver Frank Henry Olsen

Entreprenører og andre næringsdrivende – landskapsrådgiver Snjezana Skokic

Publikum og øvrige henvendelser – Gravplassmyndigheten i Bergen