Gravplassmyndigheten i Bergen

Nyttig informasjon til ansvarlig for graven

Én person skal være ansvarlig for en grav. Den som er ansvarlig for gravferden skal få anledning til være ansvarlig for graven dersom den avdøde får tilvist ny grav. Ved gjenbruk av grav må den som er fester godkjenne ny bruk. Når en ny grav tas i bruk til en av kommunens egne innbyggere kalles det en frigrav. Denne skal det ikke skal betales for.

Frigravperioden er vanligvis på 20 år. Når denne perioden er over, vil du få beskjed og anledning til å feste graven videre mot betaling. Du blir da fester av graven.

 

Ønsker du å slette en grav?

Hvis du er ansvarlig eller fester for en grav, kan du velge å slette graven. Det betyr at du frasier deg ansvaret for graven og at festet opphører. Da er det gravplassmyndigheten som overtar ansvaret. I de fleste tilfeller vil gravminnet og planter bli fjernet, og det blir sådd til med gress.

Hvis du ikke ønsker å ta med gravminnet, vil dette bli overtatt av gravplassmyndigheten. Gravminnet kan da bli destruert eller gjenbrukt. Dersom fredningstiden for graven er gått ut, vil graven kunne brukes til ny gravlegging.

Det er også mulig å overføre festet til noen andre, så sjekk gjerne med familie eller andre etterlatte før du velger å slette en grav.

 

Vedlikehold av gravminne

Det er valgfritt om man vil sette opp et gravminne, men de fleste velger å ha en gravstein ved graven. Et gravminne kan også være i andre materialer, f.eks. metall, glass eller betong, men det skal brukes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. En kiste eller urne settes vanligvis ned i en grav der de etterlatte selv setter opp og vedlikeholder gravminnet. Det betyr at den ansvarlige for graven/fester har ansvar for at gravminne ikke er til fare for de som ferdes på gravplassen.

I forbindelse med gravlegging i nabograver kan det skje at gravminnet må fjernes midlertidig, men det vil bli satt opp igjen så fort det arbeidet er ferdig. Dette gjøres av gravplassbetjeningen.

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av minnesmerke på anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg der disse finnes.

- Lokalt innhold settes her -