Gravplassmyndigheten i Bergen

Nyttig informasjon til ansvarlig for gravferden

Er du den som sørger for gravferden?

Det er én person som skal ha det formelle ansvaret for gravferden. Dette står i gravplassloven. Å sørge for en gravferd innebærer for eksempel å avgjøre hvor og hvordan den avdøde skal begraves.

Loven bestemmer hvem som har rett til å sørge for gravferden. Ansvaret bestemmes i følgende rekkefølge: ektefelle eller ekteskapsliknende samboerskap, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. I tillegg må personen være over 18 år. Det er mulig å si fra seg ansvaret for å sørge for gravferden. Da går retten videre til neste person i rekken. Det er viktig å merke seg at det ansvarlig for grav/ fester ikke automatisk er den samme som er ansvarlig for gravferden. Les mer om dette på «Nyttig informasjon til ansvarlig for grav».

Hvis avdøde har etterlatt seg skriftlig, signert erklæring om hvem vedkommende ønsker skal ta ansvar for gravferden, vil denne gå foran lovens rekkefølge. I erklæringen kan hvem som helst over 18 år utpekes til å sørge for en annens gravferd, uavhengig av rekkefølgebestemmelsen. Men, det å sørge for en gravferd er fortsatt en rett, ikke en plikt. Det betyr at den som er oppført har mulighet til å si fra seg denne retten.

Hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden er det kommunen som avgjør saken. Det er også kommunen som vil ta ansvaret for gravferden, dersom ingen etterlatte ønsker å sørge for gravferden.

 

Hva gjør du som sørger for gravferden?

Du tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden, som for eksempel:

  • Om avdøde skal kremeres eller om det skal være kistebegravelse. Etter kremasjon kan det velges mellom urnegravlegging og askespredning. Ved askespredning må det foreligge en godkjenning fra Statsforvalteren.
  • I hvilken kommune, gravplass og grav den avdøde skal gravlegges.
  • Hvilken seremoni og eventuelt seremonisted som skal benyttes ved gravferden.

Mange velger å la et gravferdsbyrå ordne det meste av praktiske og formelle oppgaver i forbindelse med gravferden. Pårørende som ønsker, kan imidlertid utføre mange av disse selv, f.eks. pynting av seremonilokale og utforming av program/sanghefte. Gravplassmyndigheten i din kommune plikter å veilede om frister og utfylling av skjema. Ønsker du mer informasjon om hva og hvordan familien selv kan ordne av oppgaver omkring gravferden, finner du det her Ta ansvar for gravferden | Gravferd (statsforvalteren.no).

Ved gravlegging brukes skjema Begjæring om gravlegging og eller kremasjon

Etter at gravferden er gjennomført vil du som sørger for gravferden få mulighet til å bli ansvarlig for graven, med mindre avdøde legges i en allerede festet grav. Da vil den som er fester fortsatt ha ansvaret. Fester kan overføre ansvaret til andre som eventuelt ønsker å overta.

- Lokalt innhold settes her -