Gravplassmyndighetene i Norge

Gravplassmyndighetene i Norge

Gravplassmyndigheten tilviser grav, har ansvar for gravplassene i kommunen og betjener alle innbyggerne uavhengig av tros- eller livssyn. Det er en gravplassmyndighet i alle kommuner. I de fleste kommuner er gravplassmyndigheten tillagt kirkelig fellesråd, men noen steder er kommunen gravplassmyndighet.

Finn din gravplassmyndighet


Nyttige artikler